پیشکسوتان ورزش های استان

دوستی وصمیمیت بین تمام پیشکسوتان ورزش استان

تمرین پیشکسوتان انجمن فوتبال
ساعت ۱٠:٢٦ ‎ق.ظ روز ٢٠ مهر ۱۳٩۳  کلمات کلیدی:

درتاریخ 19/07/1393آقایان حدادی.موسیوند.کمری.مانی زاده.محمدی.طالشی توسط آقای حدادی تمرین ونرمش خوبی دراستادیوم کارگرانجام دادن ازتمام پیشکسوتان که مایل هستند دراین تمرین شرکت کندروزهای شنبه وچهارشنبه ساعت 4زمین کارگران شهرداری به صورت دوستی برقرارمیباشد