پیشکسوتان ورزش های استان

دوستی وصمیمیت بین تمام پیشکسوتان ورزش استان

مسابقات چندجانبه پیشکسوتان
ساعت ۸:٠٩ ‎ق.ظ روز ٢٧ مهر ۱۳٩۳  کلمات کلیدی:

باهمکاری انجمن پیشکسوتان وهیت فوتبال بروجردمسابقات فوتبال چندجانبه بین تیم های پیشکسوتان گلستان.پیشکسوتان زاگرس.پیشکسوتان کاروان.وتیم انجمن پیشکسوتان بروجردبه صورت دوره ای جهت سلامتی ودوستی وصمیمیت بین پیشکسوتان فوتبال بروجردازتاریخ 28/7/1393به مدت10روزدراستادیوم علی بیات برگزارمی شودبرنامه بازی های روزاول به شرح ذیل می باشد                                                                          روزدوشنبه تاریخ28/07/1393ساعت15بین تیم پیشکسوتان گلستان وپیشکسوتان زاگرس روزچهارشنبه تاریخ30/07/1393ساعت15بین تیم پیشکسوتان کاروان وانجمن پیشکسوتان برگزارمی شودشرایط سنی از45تا50سال 4نفروبقیه بازیکنان آزاد می باشدضمن دروازبان از45سال به بالا آزاداست