پیشکسوتان ورزش های استان

دوستی وصمیمیت بین تمام پیشکسوتان ورزش استان

دیدارافتتاحیه بازیهای پیشکسوتان
ساعت ٧:۳٧ ‎ق.ظ روز ٢٩ مهر ۱۳٩۳  کلمات کلیدی:

درتاریخ 28/7/1393دیدارافتتاحیه بازیهای پیشکسوتان فوتبال بین دوتیم پیشکسوتان گلستان وپیشکسوتان زاگرس انجام شدکه تیم زاگرس بانتیجه 4بر2بازی رابه پایان رساند