پیشکسوتان ورزش های استان

دوستی وصمیمیت بین تمام پیشکسوتان ورزش استان

دیدارتیم انجمن پیشکسوتان وپیشکسوتان کاروان
ساعت ۱٠:٢٠ ‎ب.ظ روز ۳٠ مهر ۱۳٩۳  کلمات کلیدی:

درتاریخ 30/07/1393دوتیم پیشکسوتان کاروان وتیم انجمن پیشکسوتان رودرروی هم قرارگرفتن که دوتیم بانتیجه 2بر2بازی رابه پایان رساننددرتیم انجمن پیشکسوتان ناصرحدادی.ایرج مرادی.جمشید نجفی.مسعودطالشی.علی صیفی.عباس حصیری.محمدرضایی.حسین خرطی.ناصرفریدونی.حمیدفاضل.رضاکمری.سعیداشرف.محمدنظری.محمددیناروند