پیشکسوتان ورزش های استان

دوستی وصمیمیت بین تمام پیشکسوتان ورزش استان

دیدارپیشکسوتان فوتبال گلستان وانجمن پیشکسوتان بروجرد
ساعت ٧:٤۸ ‎ق.ظ روز ٦ آبان ۱۳٩۳  کلمات کلیدی:

دیدار پیشکسوتان گلستان وانجمن پیشکسوتان بروجرد به تساوی انجامیدن دراین دیداردوتیم بدون گل بازی رابه پایان رسانندبرای دوتیم آرزوی سلامتی وتندرستی خواستاریم.