پیشکسوتان ورزش های استان

دوستی وصمیمیت بین تمام پیشکسوتان ورزش استان

دیداردوستانه
ساعت ۱٢:٢۳ ‎ب.ظ روز ٢٤ آبان ۱۳٩۳  کلمات کلیدی:

دیداردوستانه تیم پیشکسوتان زاگرس بروجردوتیم پیشکسوتان سنندج روزجمعه دراستادیوم شهیدعلی بیات برگزارشدکه بازی بانتیجه 2بر2به پایان رسید