پیشکسوتان ورزش های استان

دوستی وصمیمیت بین تمام پیشکسوتان ورزش استان

سفرتیم انجمن پیشکسوتان فوتبال به همدان
ساعت ۸:٤٥ ‎ق.ظ روز ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩٤  کلمات کلیدی:

تیم انجمن پیشکسوتان فوتبال درروز11-2-1394سفری تفریحی بااعضای تیم جهت دیداردوستانه باتیم همدان انجام شددراین سفربه تمام اعضای تیم خوش گذشت