پیشکسوتان ورزش های استان

دوستی وصمیمیت بین تمام پیشکسوتان ورزش استان

پیشکسوت بدمینتون
ساعت ٦:٠٦ ‎ب.ظ روز ٢ تیر ۱۳٩٤  کلمات کلیدی:

روزگذشته مربی وپیشکسوت بدمینتون بروجرد درحال تمرین دادن تیم نوجوان وجوانان خود درهوای بازاستادیوم علی بیات مشغول بود این مربی آقای محمود نامداری عضو هیت بدمینتون بروجرد نیزمیباشد برای سلامتی این مربی آرزوی سلامتی راخواستاریم