دیدارتیم انجمن پیشکسوتان وپیشکسوتان کاروان

درتاریخ 30/07/1393دوتیم پیشکسوتان کاروان وتیم انجمن پیشکسوتان رودرروی هم قرارگرفتن که دوتیم بانتیجه 2بر2بازی رابه پایان رساننددرتیم انجمن پیشکسوتان ناصرحدادی.ایرج مرادی.جمشید نجفی.مسعودطالشی.علی صیفی.عباس حصیری.محمدرضایی.حسین خرطی.ناصرفریدونی.حمیدفاضل.رضاکمری.سعیداشرف.محمدنظری.محمددیناروند

 

/ 2 نظر / 34 بازدید
ايميل تبليغاتي ارزان

ارسال ايميل گروهي آلفا مطمئن ترين و ارزانترين تبليغات با بازدهي فوق العاده عالي http://forum.shopkeeper.ir/showthread.php?t=52428

ایمان

سلام دوست عزیز زاگرس نشین به وب منم سر بزن و لینک بفرما..تشکر