مراسم خاکسپاری

روزشنبه تاریخ 1394/03/30مراسم خاکسپاری پسردایی آقای ولی صالح نیا ازفوتبالیسهای قدیمی وپیشکسوت فوتبال بروجرد ومربی بدن سازتیم های پرسپولیس وسپاهان اصفهان وتیم های برتر لیگ کشوربرگزار میگردد حضور شما سروان گرامی تسلی بازماندگان میباشد

/ 0 نظر / 21 بازدید