دیدار علاالدین بروجردی با بازیکنان انجمن پیشکسوتان فوتبال در استادیوم بیات

درتاریخ 26/06/1393دکترعلاالدین بروجردی نماینده مجلس دیداردوستانه باتیم فوتبال انجمن پیشکسوتان بروجرددراستادیوم علی بیات داشت که دراین دیداربعداز صبحبت های آقای کردی مسئول هیت فوتبال بروجرد وصبحت های آقای ترابی مسئول اداره ورزش وجوانان ودرآخرصبحبت دکتربروجردی وگوش دادن به حرفهای پیشکسوتان وهدایای تقدیم پیشکسوتان شد وآرزوی سلامتی برای تمام پیشکسوتان را ازدرگاه خواوندخواستارشد

/ 0 نظر / 51 بازدید