جلسه

باسلام ازکمیته انجمن پیشکسوتان فوتبال بروجردجهت جلسه درخواست میشود روزچهارشنبه مورخه23-2-1394ساعت6بعدازظهردردفترانجمن پیشکسوتان فوتبال واقع دراستادیوم شهید علی بیات حضوربهم رسانیدباتشکر

/ 0 نظر / 29 بازدید