دیدارلیگ نونهالان بروجرد

درتاریخ25/07/1393دیدارتیم نونهالان بروجردوخرم آبادقراربودانجام شودبه علت بارندگی لغوگردید تعدادی ازپیشکسوتان خرم آبادمربی تیم نونهالان بودند

/ 1 نظر / 43 بازدید
ایمان

سلام به منم سر ربزن دوست زاگرس نشین