تسلیت

جناب آقای رضایخچی درگذشت خواهرگرامیت راتسلیت عرض نموده وازخداوندمنان سلامتی برای بازماندگان راخواستاریم ضمن مراسم خاکسپاری ان مرحومه ساعت 10صبح روز24/9/1393دوشنبه دردارالسلام برگزارمی شود ازطرف انجمن پیشکسوتان فوتبال بروجرد

/ 0 نظر / 20 بازدید