پیام تشکروقدردانی

ازتک تک عزیزان پیشکسوت  فوتبال بروجرد که درمراسم خاکسپاری ونصب پلاکاردمادرخانم اینجانب  شرکت نموده اید کمال تشکروقدرانی میشودامیدوارم درشادی فرد فردتان جبران نمایم  باتشکروسپاس مسعود طالشی عادل

/ 0 نظر / 19 بازدید