دیداردوستانه

روزچهارشنبه تاریخ 28/08/1393تیم انجمن پیشکسوتان فوتبال وتیم نساجی بروجرددرزمین نساجی مسابقه دوستانه ای انجام دادن بازی با نتیجه4بر3به پایان رسیددرتیم انجمن این بازیکنان بازی کردنداقایان ناصرحدادی.غلامرضا معماری.ایرج مرادی.محمدرضایی.حسین خراطی.علی صیفی.اصغرهاشمی.عباس حصیری.ناصرفریدونی.محمدرضا ابوالفتحی.احمدکردی.مسعودطالشی حسن موسیوند.محمدنظری.سعیداشرف.بهمن گودرزی.مسعودامین نزاد.کریم اشراقی.محسن حسامی.به مربیگری آقایان احمدجمالی وناصرحدادی.وسرپرستی محسن حدادی

/ 1 نظر / 22 بازدید