آرامگاه مرحوم صیفی

روزگذشته به اتفاق تعدادی ازپیشکسوتان فوتبال برمزارمرحوم علی حسین صیفی پدرپیشکسوت فوتبال بروجرد علی صیفی رفتیم مرحوم صیفی خودنیزازفعالان فوتبال بروجرد به عنوان کسی که همیشه روی سکوهای استادیوم تمام پیشکسوتان فوبال بروجرد رادرزمان گذشته تشویق وهمراهی می کردایشان مشوقه اصلی علی صیفی وهمبازیهایش بودوهمیشه انهارادرتمام استادیوم ها همراهی میکرد خدایش رحمت کن وبرای فرزندانش آرزوی سلامتی راازخدوند منان خواستاریم

/ 0 نظر / 27 بازدید