تمرین اختصاصی

روزدوشنبه تمرین انجمن پیشکسوتان همراه باتیم منتخب نونهالان ونوجوانان هیت فوتبال برگزارشد که تیم نونهالان ونوجوانان بیشتربرای شناخت پیشکسوتان فوتبال امده بودن برای پیشکسوتان آرزوی سلامتی وبرای نونهالان ونوجوانان آرزوی پیشرفت راازخدواند منان خواستاریم

/ 0 نظر / 30 بازدید