عیادت ازپیشکسوت فوتبال

روزگذشته به اتفاق تعدادی ازاعضای انجمن پیشکسوتان فوتبال بروجرد جهت عیادت به بیمارستان شریعتی جهت ملاقات وعیادت فوتبالیست قدیمی وپیشکسوت بروجرد آقای مرتضی میشی رفتیم ایشانه دربستربیماری به سرمیبرندبرای سلامتی این پیشکسوت فوتبال ازدرگاه خداوندمنان آرزوی سلامتی راخواستاریم 

/ 0 نظر / 42 بازدید