دعای سلامتی برای پیشکسوت فوتبال لرستان

روزگذشته باخبرشدیم فوتبالیست قدیمی وپیشکسوت لرستانی جناب آقای عزیزسلیمانی رئیس هیت فوتسال ومدیر باشگاه سایپادربستربیماری دربیمارستان خرم آبادمیباشدبرای سلامتی این فوتبالیست خوب وبااخلاق آرزوی سلامتی راازدرگاه خدواندمنان خواستاریمعکس نفردوم ازسمت راست آقای عزیزسلیمانی میباشد

/ 0 نظر / 25 بازدید